Даниела Везиева е новият член на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД

Даниела Везиева е назначена за член на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Тя ще заеме длъжността след вписването й в Търговския регистър.

„Целият фокус на икономическия модел ще бъде обърнат към клиента. Железниците са зеленото бъдеще на европейска България“, коментира приоритетите си Везиева.

Даниела Везиева е доктор по икономика. Притежава дългогодишен опит в сферата на публичните финанси и администрацията. Заемала е мениджърски и ръководни длъжности. Участва в разработването на нови модели на управление. Владее английски и руски език.