Достъпът до свързаност и цифровите здравни услуги са ключови за успешна цифрова трансформация

Трябва да посветим усилия върху гарантиране на универсалния достъп до интернет, спазването на основните човешки права и защита на децата онлайн. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Пулев, по време на участието си в  Съвет на министрите, формат „Телекомуникации“.  Форумът се проведе днес в Брюксел.

Заместник-министърът изрази българската подкрепа за съсредоточаване на усилията към  отдалечените и слабо населени райони. По думите му цифровото включване в ЕС няма да бъде възможно без развитието на цифрови умения в тези райони. „Важно е да насърчим доверието и увереността на нашите граждани в цифровите технологии и услуги, и по-конкретно, че те са създадени да помагат на човека, а не са срещу неговата воля“, добави Александър Пулев.

Ускоряването на цифровата идентичност на гражданите и насърчаването на ползването на сигурни финансови услуги са необходими за успешна цифрова трансформация, добави той. Европейската декларация относно цифровите права и принципи е добра основа за отстояване на европейските ценности на световно ниво.

Българската делегация в съвета подкрепи напредъка в обсъжданията на Регламента за определяне на хармонизирани правила относно изкуствения интелект, Регламента за роуминга, Регламента относно европейска цифрова самоличност (EUeID), Регламента относно електронната неприкосновеност. България подкрепи и общия подход относно Директивата относно мерки за високо общо ниво на киберсигурност.