Държавата подкрепя логистичния сектор с развитие на транспортната и цифрова инфраструктура

Държавата подкрепя сектора на логистиката с изграждането на модерна транспортна инфраструктура и с насърчаване на изграждането на мобилни мрежи от пето поколение.  Това заяви заместник- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова на откриването на Логистичната конференция 2019. Организатори на форума са Българска транспортна преса и списание Логистика.

Заместник-министърът припомни, че в рамките на програмния период 2007 – 2013 г., по ОП „Транспорт“, са реализирани 120 транспортни  проекта на обща стойност близо 2 млрд. евро. „Със средства от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. се изпълняват железопътни проекти по направлението „изток – запад“ на обща стойност над 1,3 млрд. лв. По линия на Механизма за свързване на Европа се реализират железопътни проекти на обща стойност около 860 млн. лв.“, добави тя.  

По думите на Андреана Атанасова постъпленията от винетни такси също се инвестират в подобряването и поддържането на пътната инфраструктура. През 2019 г. се очаква да бъдат събрани около 400 млн. лв.  Тя добави, че с ефективното въвеждане на тол такси за тежкотоварните автомобили ще се обърне моделът за финансиране на пътния сектор и тежкотоварният трафик ще поеме своята отговорност постигане на по-добро качество на републиканската пътна мрежа.

Логистиката все повече зависи от цифровата свързаност, затова и държавата е предприела редица стъпки за подкрепа на развитието на мобилни мрежи от пето поколение, каза Андреана Атанасова. Като една от мерките, според нея, е облекчаването на режимите за изграждане на базови станции, необходими за пето поколение комуникации. В същото време, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е национален координатор по отношение на свободното движение на данни, които са от изключително важни за логистиката.

В заключение заместник-министърът подчерта, че както модерната транспортна инфраструктура, така и цифровизацията, имат потенциал да променят управлението на логистичните процеси, така че да бъде намалена административната тежест и да се постигне по-ефективно използване на ресурсите.