Екипът на министъра на транспорта и съобщенията отчете дейността си

България ще разполага с държавен авиационен оператор за медицински и специализирани операции. До този момент нямаше изградена национална система с координационен център за оказване на спешна медицинска помощ по въздух. През есента се очаква да бъдат закупени на лизинг два хеликоптера за обучение. На по-късен етап е предвидена доставката на още 6 хеликоптера за спешна медицинска помощ.

Осигурени и отпуснати бяха 60 млн. лева за компенсации на въздушните превозвачи за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.

Стартирани са процеси по оздравяване на търговските дружества и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на Министерството на транспорта и съобщенията чрез изготвянето на цялостна визия за нов мениджмънт. Целта е да се използват ресурсите по най-ефективен и ефикасен начин за осигуряване на финансова стабилност, както и внедряване на нови технологии в системата. Например - оптимизиране на разписанията, системата за онлайн издаване на билети в „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

Беше постигнато споразумение с концесионера на летище София да възстанови инвестиционната програма в пълен размер, и да започне важните инвестиции още тази година.

Подобрява се трансграничният трафик – сухопътен, въздушен и воден, като един от основните приоритети на правителството. Целта е по-бързо придвижване на пътници, стоки и товари на изток, запад, север и юг, както и отваряне на повече транспортни връзки със съседните държави, Европа и Азия. Предстои възстановяване на фериботната връзка между България и Румъния, Русе-Гюргево. След близо 30-годишно прекъсване държавният оператор „Пристанище Бургас“ ЕАД подписа договор за фериботна линия Бургас-Батуми-Бургас, България-Грузия. Честотата на ферибота ще бъде веднъж седмично и е от типа RO-PAX (пасажери и товари).

Договорено е с румънската страна едновременно да се започнат предпроектните проучвания за строеж на 5 нови моста над Дунав.

​Пълният текст на отчета публикуваме в прикачения файл.