Гражданска въздухоплавателна администрация е домакин на семинар по киберсигурност

Гражданската въздухоплавателна администрация е домакин на семинар на тема „Киберсигурност“. Събитието се организира в периода 5-7 април 2022 г. съвместно с ЕВРОКОНТРОЛ по линия на програмата „Подкрепа за държавите“.

Политиката за киберсигурност в условията на дигитална трансформация, е основен приоритет за България, а в същото време е от основна важност за свързана и сигурна Европа. Това каза по време на откриването на форума директорът на Гражданската въздухоплавателна администрация Христо Щерионов. Изпълнението на актуализираната стратегия за киберсигурност гарантира, че страната ни е надежден партньор в европейската авиация, добави той.

Лектори на семинара по киберсигурност са водещи специалисти от ЕВРОКОНТРОЛ с богат практически, научен и законодателен опит. Те участват в разработването на европейските политики и цялостната техническа система за киберсигурност в областта на авиацията и управлението на въздушното движение.

В семинара участват 25 представители на организации, свързани с ръководството на въздушното движение, действието при инциденти в информационната сигурност, авиокомпании и др.

Ще бъдат разглеждани примери, реални ситуации и ще бъдат очертани възможни предизвикателства пред киберсигурността. Ще бъде представен опитът на ЕВРОКОНТРОЛ и на лекторите от съвместната им работа с НАТО и специализираната агенция на Организацията на обединените нации за гражданско въздухоплаване – ICAO.