Христо Алексиев: Настоявам концесионния договор и противоепидемичните мерки на летище София да се спазват стриктно

Настоявам противоепидемичните мерки на летище София да се спазват стриктно. Това разпореди министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев по време на проверка на организацията и спазването на противоепидемичните мерки на летище София.

Заедно с представителите на всички компетентни институции бяха разгледани възможностите за намиране на ефективни решения. Министърът разпореди на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ още тази седмица да организира работна среща, на която всички отговорни органи, заедно с концесионера на летище София в детайли да начертаят възможните решения за подобряване на обслужването на пътниците и противоепидемичните мерки на летище София.

"Виждам замърсени площи, лоша хигиена и струпване на хора, което повече не бива да се допуска. Увеличете дезинфекцията и следете по-стриктно за спазване на отстояние от 1.5 метра между хората и носенето на маски", категоричен бе министър Христо Алексиев. По думите му необходимо е да се промени организацията по обслужването на пътниците и да не се допуска струпване на хора при върхово натоварване.

Министърът настоя да се направи всичко необходимо за оптимизирането на т.нар. тесни места, където се чекират пътниците, както и вентилационна система да продължи да работи на максимален капацитет.

Министър Христо Алексиев изрази задоволство от работата на ГД „Гранична полиция“, които са повишили значително капацитета на гишетата за обслужването на пътници.

Поетият от концесионера ангажимент в офертата за нивото на обслужването на пътници не е спазен. Поради което министър Алексиев заключи, че е твърде вероятно след тази проверка да последва санкция, както е разписано в концесионния договор.