Липсата на достатъчен ИТ капацитет е най-често срещаният проблем в киберсигурността

Недостатъчният капацитет на ИТ персонала е едно от най-често срещаните предизвикателства пред гарантиране на киберсигурността, според 64 процента от анкетираните в експертно изследване. Това съобщи заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова на кръгла маса „Проблеми на информационната сигурност“. На следващо място – 48 процента от организациите  определят, че средства за киберзащита не са достатъчни, а 45 процента смятат, че има известни пропуски в нормативната база и практиката на прекалено аутсорсване на ИТ услуги, в някои случаи водещо до лошо качество.

Ресурсното обезпечаване е проблем в администрациите в момента, обобщи заместник-министърът. Тя припомни, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е определено за Национален компетентен орган за секторите транспорт, цифрови услуги и цифрова инфраструктура. 

„Към момента в трите сектора МТИТС е идентифицирало 66 организации, които според Методиката за определяне на оператори на съществени услуги отговарят на критериите на закона. Възникват обаче практически проблеми при прилагането на нормативните изисквания. Затова е необходимо доста време, за да се осъществи експертно и организационно контролната функция на МТИТС“.

В същото време МТИТС активно работи по изпълнение на закона, каза Андреана Атанасова. Подготвен е проект за изменение и допълнение на Устройствения правилник, разпределени са функциите и отговорностите по дирекции, уведомени са определените оператори на съществени услуги и е в ход процедурата по осигуряване на сигурността на информационната среда на министерството, добави заместник-министърът.