Малки и средни фирми от телекомуникационния сектор могат да ползват инвестиционен кредит от Българската банка за развитие

Малки и средни фирми в областта на телекомуникациите и лицензирани доставчици на интернет услуги, могат да ползват инвестиционен кредит от Българската банка за развитие. Инициативата за създаване на финансовия инструмент е на Министерството на транспорта и съобщенията.

Осигурена е гаранция от Паневропейския гаранционен фонд, по програма на Европейския инвестиционен фонд, за директно финансиране на микро, малки и средни предприятия.

Инвестиционните кредити са в размер от 100 000 до 1 000 000 лв.

С инвестиционния кредит ще бъде подпомагано модернизирането на мрежи, както и предстоящи проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.