Министър Гвоздейков: До края на годината ще имаме сертифициран авиационен оператор за спешната помощ по въздух

До края на годината ще имаме сертифициран авиационен оператор за спешната помощ по въздух съгласно изискванията на Регламент ЕС 965/2012. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков на среща днес със Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД. 
Припомняме, че след решение на Министерски съвет ликвидацията на държавното дружество беше прекратена, а към днешна дата то вече има назначен Съвет на директорите и предстои избор на изпълнителен директор. За членове на Съвета на директорите са назначени Кольо Колев, Николай Младенов и Димчо Добрев.
Още тази седмица започва работа по подготовка на заявлението за издаване на свидетелство за авиационен оператор. Предстои провеждането на среща на ръководството на дружеството с ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация“, които са компетентният орган и осъществяват надзора. „Когато първият медицински хеликоптер бъде произведен през декември 2023 г., ще имаме вече авиационен оператор“, каза министър Гвоздейков.