Министър Николай Събев ще обсъди с автобусните превозвачи развитието на обществения транспорт

Министърът на транспорта и съобщенията ще представи визията за развитие на обществения транспорт в периода 2022-2027 г. Министър Събев е патрон на форум, посветен на устойчивото развитие на обществения превоз на пътници.

Събев ще говори за интегрирането на видовете транспорт, осигуряването на транспортна свързаност и възлагането на превозите чрез концесии. Публично-частното партньорство е акцент в политиката на министерството в настоящия мандат.

Организатори на събитието са Министерството на транспорта и съобщенията, Конфедерацията на автобусните превозвачи, Европейският транспортен клъстър и Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ).

Форумът ще се проведе на 12.04.2022 г. от 11.00 ч. в хотел „Маринела“, зала „София 1“.