Министър Росен Желязков: Финансовите програми в телекомуникациите ще укрепят цифровия суверенитет на Европа

Секторните финансови инструменти – Програмата за цифрова Европа и Механизмът за свързване на Европа, ще укрепят цифровия суверенитет на Европейския съюз. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на видеоконферентно заседание на министрите по телекомуникации.  Той допълни, че ситуацията с COVID-19 повдигна въпроси за зависимостта на Европа от трети страни в области или технологии от критично значение за икономиката, развитието и сигурността.

„Приветстваме усилията за създаване на общоевропейски пространства за данни за нуждите на научните изследвания и иновациите, както и за постигането на климатично неутрална Европа“, каза още българският министър. По думите му, големите обеми  данни с високо качество са необходими за развитие на изкуствения интелект, който се очерта като област от стратегическо значение.

Министър Желязков подчерта, че финансовите програми трябва да се развиват паралелно със съпътстваща правна рамка. Като пример той даде необходимостта от преразглеждане на Директивата за намаляване на разходите при изграждане на широколентови мрежи  с цел да се стимулира развитието на инфраструктура с много висок капацитет. „В същото време, за да се създаде силна европейска екосистема за данни, е нужна рамка за трансграничното управление на достъпа до тях. Това ще подпомогне развитието на икономиката на данни като мотор за иновации и увеличена ефективност, с пряк принос към създаването на работни места“, добави Росен Желязков. Той изрази убеденост, че планираното приемане на законодателна рамка за изкуствения интелект, с правила за отговорност, безопасност и спазване на основни човешки права, ще бъде ключов двигател на икономическото развитие.