Министър Росен Желязков: Реализирането на 5G мрежите ще увеличи спектъра от услуги във всички сектори на обществото

Реализирането на 5G мрежите ще увеличи спектъра от услуги във всички сектори на обществото. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на форум, посветен на ролята на правителството за насърчаване на иновациите. Той бе категоричен, че това ще окаже значително въздействие както върху бизнеса, така и върху социалната сфера.

Росен Желязков подчерта, че е необходимо да се осигури достатъчно радиочестотен спектър и да се облекчат условията за разгръщането на мобилните мрежи. „Промяната на законодателството за улесняване изграждането на малки клетки, както и подмяната на оборудването, така че да осигурява високоскоростен достъп от пето поколение, е важна стъпка за преодоляване на част от препятствията, пред които са изправени операторите“, каза той.

„Много често клетките на 5G могат да използват и изградена вече инфраструктура на общините и държавните органи. Неслучайно на европейско ниво бе приета директива за улесняване на разполагането, и ползването на електронни съобщителни мрежи. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в продължение на няколко години участва в процеса на въвеждането на изискванията на тази директива в Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура“, обясни Росен Желязков.

По думите му, важен елемент от разходите за 5G мрежите е стойността на придобиване на подходящи радиочестоти. Министърът добави, че друго направление, в което е възможна подкрепа от страна на държавата, е изграждането на комуникационни линии с голям капацитет до отдалечени и слабо населени райони, които не са от интерес за бизнеса. Това би намалило финансовата тежест за операторите, посочи той.

Държавата има важна роля в повишаване на цифровите умения и този чисто социален елемент има съществено значение за новата екосистема, част от която е 5G, заяви Росен Желязков. От изключителна важност е и осигуряването на киберзащита при внедряване на иновативни решения, в частност на 5G услугите, каза в заключение министърът.