Морските администрации на България и Румъния приключиха успешно проекта за повишаване на безопасността по р. Дунав

Българската и румънската морски администрации ще проведат заключителна среща във връзка с приключването на проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ – Danube Safety Net. Тя ще се състои в град Русе на 6 и 7 октомври 2022 г. Партньорите ще отчетат и дискутират постигнатите резултати, техническото и финансово изпълнение на проекта.

Чрез изпълнението на проекта Danube Safety Net беше доставена и интегрирана Географска информационна система за транспортна безопасност по р. Дунав (DTSGIS), осигурени са две специализирани несамоходни плавателни средства (баржи) за нуждите на ИА „Морска администрация“ и две многофункционални самоходни плавателни средства за нуждите на Румънската морска администрация. Изготвен и приет е План за действие за провеждане на съвместни операции по търсене и спасяване в общия българо-румънски участък на реката.

Ръководителите на проекта ще дадат изявления за представителите на медиите на 7 октомври 2022 г. от 11.00 ч. в сградата на Дирекция „Речен надзор - Русе“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, ул. „Пристанищна“ № 20.

***

Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ с акроним Danube Safety Net, се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., а основната му цел е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав.

Изпълнението на проект Danube Safety Net допринася за постигане на по-високо ниво на транспортна безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав, чрез постигне на по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие.

Общият бюджет на проекта е 5 699 612 евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са национално съфинансиране.