МТИТС е домакин на Комитета по въпросите на Международния съюз по далекосъобщения

Обсъжда се въвеждането на общи стандарти в телекомуникациите на държавите-членки на Международния съюз по далекосъобщения (МСД). Това е една от темите на заседанието на Комитета по въпросите на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) – Com-ITU, което се провежда от 4 до 6 юли 2017 г. в София. Домакин на събитието е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В заседанията на комитета участват експерти от над 25 държави-членки на МСД, както и представители на Европейската комисия, на международни и регионални организации в сферата на телекомуникациите и ИКТ.

Сред основните въпроси, включени в дневния ред на заседанието са подготовката на предстоящите Световна конференция по развитие на далекосъобщенията и Конференция на пълномощните представители на МСД.

Com-ITU координира изработването на общоевропейски становища и единна позиция на европейските държави, свързана с подготовката и участието им в сесиите на Съвета на МСД и в мащабни международни конференции и форуми на съюза.