МТИТС и Интернет корпорацията за имена и адреси проведоха обучение на 100 ИТ експерти

Сто български ИТ експерти преминаха обучение по опазване на сигурността на цифровата инфраструктура, свързана с интернет имената. Събитието бе организирано от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС ) и Международната корпорация за интернет имената и адресите (ICANN). То е част от програмата на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз.

„Управлението на интернет като глобален и национален информационен ресурс е свързано със защита на обществения интерес и отчитане на позициите на всички участници в интернет общността“, каза по време на откриването на обучителната среща Христо Христов, директор на дирекция „Информационни технологии“ в МТИТС.

Вицепрезидентът на ICANN Жан-Жак Сахел и неговият колега Рой Арендс запознаха участниците с методите за подобряване на сигурността на данните. Във фокуса на обучението бе предпазването на интернет сървърите от кибератаки. Интернет доставчиците, операторите и регистраторите трябва да предлагат специфични технологии за сигурност, за да гарантират висока защита от кражба на данни от информационните сървъри на клиентите, препоръчаха лекторите.

Как всеки собственик на име и адрес в интернет да защити сайта си от опити за фалшифициране, бе тема на презентацията на Даниел Калчев от „Регистър.бг“. Подчертана бе нуждата от държавна политика за използване на процедурите за сигурност от администрацията, което ще повиши сигурността на комуникацията на крайните потребители с държавните институции.

Обученията на български специалисти, студенти и представители от държавната администрация по сигурност на интернет ресурсите, се организират съвместно от МТИТС и ICANN по силата на споразумение за партньорство между двете организации.