МТИТС призовава български организации да участват в общоевропейска консултация за инвестициите в цифровата икономика

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията призовава българските организации и граждани да участват в обществена консултация на Европейската комисия за Цифровата програма за Европа в периода 2021-2027 г. Стратегическият документ планира приоритетите на бъдещите инвестиции в дигиталната икономика. Програмата е с бюджет от 9,2 млрд. евро. Обществената консултация акцентира върху приоритетите и проектните предложения за първите 2 години на програмата 2021 – 2022 г. Допитването е отворено онлайн от 25 юли до 25 октомври 2019 г. на интернет страницата https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-future-investment-europes-digital-economy. В консултацията могат да се включат всички заинтересовани страни – малки и средни предприятия, големи компании, публичната администрация, научно-изследователски организации, неправителствени организации, граждански асоциации, академичната общност и гражданите.

Въпросите са свързани с мнението на организациите и гражданите по няколко приоритета. Първият е насочен към разгръщане на високопроизводителни изчисления (суперкомпютри). Киберсигурността и изграждането на сигурна, квантова съобщителна инфраструктура са също във фокуса на програмата. Важна тема е създаването на общи пространства за данни и използването им за развитие на изкуствения интелект. Стратегическият документ отделя голямо внимание и на краткосрочни програми за обучение на специализирани цифрови умения, както и разпространение на цифровите технологии във всички сектори на икономиката и обществото.