МТИТС участва в семинар за бъдещето на платформа за автоматичен превод на официалните езици на ЕС

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/ подкрепя усилията на Европейската комисия за преодоляване на езиковите бариери чрез създаването на нова платформа за автоматичен превод на официалните езици на Европейския съюз – CEF.AT. По време на национален семинар, който се състоя в София, МТИТС представи своята визия за видовете документи, които институциите трябва да предоставят и споделят, за да може новата система да се адаптира към специфичните нужди на публичната администрация.

Целта е публичните услуги за гражданите и бизнеса в Европа да работят свободно отвъд езиковите бариери чрез платформата за машинен превод. Автоматичният преводач ще улесни комуникацията на различни езици и обмен на документи в Европа, между националните публични администрации, гражданите и бизнеса. CEF.AT ще подпомогне и предоставянето на онлайн услуги в Европейската цифрова библиотека Europeana, портала за Отворени данни и онлайн платформата за разрешаване на спорове и др.

Според данни, съобщени в рамките на националния семинар, 90% от всички европейски потребители предпочитат да използват информация в интернет на собствения си език. 82% от онлайн магазините са едноезични, а 42 % от интернет потребителите никога не са купували стоки от сайт, който използва чужд език.

Участниците в семинара бяха категорични, че осигуряването на достъп до информация на различни езици за целите на платформа за автоматичен превод е свързано със значителни ползи, както за икономиката, така и за обществото. Изпълнението на Стратегията за единен цифров пазар може да доведе до увеличаване на икономическия ръст с близо 340 милиарда евро и създаване на стотици хиляди нови работни места.

Националният семинар за споделяне на езикови ресурси, бе организиран от Европейската комисия в рамките на проект „Координиране на езикови ресурси в Европа”, финансиран по Работната програма в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа (CEF).

Национални организатори на събитието бяха: Институтът за български език при Българската академия на науките, съвместно с Представителството на Европейската комисия в България и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.