МТС започва пазарни консултации за закупуването на нови влакове и оборудване по Плана за възстановяване и устойчивост

Министерството на транспорта и съобщенията започва пазарни консултации за закупуване и поддръжка на нови влакове, локомотиви и бордово оборудване. Новият подвижен състав включва 42 електрически влака, 20 пуш-пул влакови състава, 18 маневрени локомотиви и 108 комплекта ETCS бордово оборудване. Средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост, а общия размер на инвестицията е над 1 млрд. лева.

Министерството кани всички заинтересовани страни да предоставят своите предложения в срок до 16.06.2022 г.

Пазарните консултации са разделени в 5 покани и са публикувани в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) на следните линкове:

1. Доставка и поддръжка на минимум 7 бр. двуетажни електрически мотрисни влака - https://app.eop.bg/today/213067 
2. Доставка и поддръжка на минимум 35 бр. едноетажни електрически мотрисни влака - https://app.eop.bg/today/213073
3. Доставка и поддръжка на минимум 108 комплекта ETCS бордово оборудване за железопътен тягов подвижен състав - https://app.eop.bg/today/213068
4. Доставка и поддръжка на минимум 20 бр. пуш-пул влакови състава - https://app.eop.bg/today/213070
5. Доставка и поддръжка на минимум 18 бр. електрически батерийни маневрени локомотиви - https://app.eop.bg/today/213072