Националният съвет за тристранно сътрудничество - формат отраслов съвет в сектор „Транспорт“ поднови работата си

Националният съвет за тристранно сътрудничество в сектор „Транспорт“ поднови работата си. Началото на разговорите бе дадено от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.

В рамките на срещата бяха представени предприетите до този момент мерки в сектора, които бяха основа за проведения диалог със синдикалните и работодателските организации.

Министър Желязков подчерта, че публичната власт са не само единият от тримата партньори в Съвета, но са и работодател. Особено в системата на транспорта, където държавата има сериозно държавно участие в дейността и най-вече в развитието и поддържането на инфраструктурата.

„В сектор „Транспорт“ държавата като основен работодател ще направи необходимото, било през бюджета, било през инструменти като субсидии и капиталови трансфери да гарантира дейността на основните инфраструктури и на основните операции. От друга страна по отношение на другите подсектори да бъде гарантирана възможността за достатъчна ликвидност,.“ отбеляза още министърът.

Представителите на синдикалните и работодателски организации посочиха своите виждания към ситуацията и предложения, които предстоят да бъдат обсъдени на експертно ниво в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Очаква се на следващото заседание да бъдат набелязани и конкретни решения за социално-икономическата обстановка в сектора.