НКЖИ обяви пазарни консултации за внедряване на ERTMS в железопътния участък Русе-Каспичан

НК „Железопътна инфраструктура“ обяви пазарни консултации за внедряване на Европейска система за управление на железопътния трафик (ERTMS) - ниво 2, в железопътен участък Русе-Каспичан. Проектът включва дейностите по проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на нови системи за ERTMS ниво 2, диспечерско управление, осигурителна техника, телекомуникации, GSM-R/FRMCS, пътнически оповестителни уредби и информационни електронни табла, часовникова система, видеонаблюдение на гари и железопътните прелези и др.

Средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият размер на инвестицията е 205 860 112 лв.

НКЖИ кани всички заинтересовани страни да предоставят своите предложения в срок до 26.07.2022 г.

Поканата за пазарна консултация е във връзка с подготовката на обществена поръчка с предмет „Внедряване на ERTMS ниво 2 (ETCS и GSM-R или по-ново поколение цифрово радио от типа FRMCS или еквивалентно) в железопътен участък Русе-Каспичан – проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация” и е налична на следния електронен адрес: https://app.eop.bg/today/224502   

МТС е първото министерство, което използва пазарните консултации като инструмент за постигане на максимално добър избор на потенциални изпълнители на съответната поръчка и прозрачност на цялата процедура. В края на юни такава процедура беше успешно завършена за доставката на нови влакове, също със средства от НПВУ.