Стартирахме програма „Транспортна свързаност“ и Плана за възстановяване, и убедихме ЕК Коридор 8 да стане приоритетен, отчете Христо Алексиев

Първата голяма инфраструктурна програма за България „Транспортна свързаност 2021-2027“ с бюджет 1.61 милиарда евро, беше подготвена, внесена и одобрена от Европейската комисия, отчете вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев по време на представяне на дейността на правителството. Така дадохме зелена светлина на инвестиции в едни от най-големите пътни и железопътни проекти у нас, в закупуването на специализирано оборудване във водния транспорт, както и инвестиции за намаляване на вредните емисии от транспорта.

Стартира реалното изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Убедихме Европейската комисия да включи Коридор № 8 в приоритетната европейска транспортна мрежа. Направлението София-Скопие-Дуръс-Бари бе определено като част от европейския коридор „Западни Балкани-Източно Средиземноморие“.

*****

Резюме на отчета за дейността на Министерството на транспорта и съобщенията: