Юбилей от възстановяването на Върховния административен съд е тема на пощенска марка

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Пулев и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков пуснаха в употреба пощенска марка, посветена на 25 години от възстановяването на правораздавателната институция.

В българското маркоиздаване има няколко марки, посветени на съдебни институции, но това е първата за Върховния административен съд, каза по време на церемонията заместник-министър Пулев. Той добави, че изданието ще бъде популярно не само сред професионалната съдийска общност, но и сред гражданите, защото Върховният административен съд разглежда жалби и дела, свързани с почти всички сфери на обществения живот. 

Художник на проектите е проф. Кристина Борисова. Тя е изобразила символите на държавността и правото, които са вплетени в специалното лого за юбилея на съда.

В събитието участваха изпълнителният директор на „Български пощи“ Деян Дънешки, председателят на Съюза на филателистите в България Спас Панчев и магистрати.