Зам.-министър Николай Найденов: Нашата цел е дроновете да бъдат практически използвани в ежедневието на хората

„Нашата цел е дроновете да бъдат практически използвани в ежедневието на хората. Това ще доведе до постигане на икономическите цели и повишаване качеството на живот на цялото общество“. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Николай Найденов, който участва в обществено обсъждане на концепцията за U-space въздушно пространство, проведено в Община Раковски. Пред кмета на общината Павел Гуджеров и представители на местната общественост, проектът беше представен от проф. дн Димо Зафиров, председател на Координационния съвет за въвеждане на U-space към МТС. В него е заложено установяване на тестово U-space въздушно пространство в района на гр. Раковски, като бяха обсъдени възможностите за извършване на тестове в края на месец март с подкрепата на Община Раковски.

Участниците в срещата бяха запознати с европейската регулаторна рамка и първите регламенти за U-space, приети от Европейската комисия през 2021 г. Въздушно пространство U-space е географска зона за дронове, определена от всяка държава членка. Внедряването на U-space се осъществява постепенно в цяла Европа поради нарастващата необходимост от услуги и технологии за безопасното управление на безпилотния трафик.

Министерството на транспорта и съобщенията има водеща роля в определянето и обозначаването на въздушните пространства U-space, като услугите в пространството се предоставят от доставчици на обслужване.