Зам.-министър Николай Найденов: Работим по въвеждането на максимално облекчени административни процедури за използване на дронове

Министерството на транспорта и съобщенията работи по въвеждането на максимално облекчени административни процедури, за гарантиране безопасността и сигурността на гражданите, при използването на дронове. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Николай Найденов по време на откриването на ИНТЕР ДРОН ЕКСПО в София.

Заместник-министър Николай Найденов посочи, че ще бъде осигурена възможност за равен достъп до пазара на икономически оператори за предоставяне на U-Space услуги, както и за определянето на точните географски зони. Те ще са съобразени с правилата за безопасност и сигурност, като ще се изисква предварително разрешение за експлоатация или забрани за използването на дронове.

„Важно е заедно с експерти от сектора да определим правилните механизми на работа и контрол, както и адекватните географски зони за безопасност и сигурност, използвайки най-добрите световни практики. Така ще гарантираме, икономическото развитие, неприкосновеността на личния живот и опазването на околната среда. Предстои тези въпроси да бъдат осъдени в Министерството на транспорта и съобщенията на постоянна работна група за координационен механизъм за U-Space“, отбеляза Николай Найденов.