Заместник-министър Димитър Геновски: Транспортната свързаност доведе до ръст в логистичните услуги

Модерната инфраструктура е от основно значение за предоставянето на логистични услуги, затова, и правителството, и бизнесът, работим за развитие на интегрирана, модерна и устойчива транспортна система. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Димитър Геновски пред участниците в Шестата логистична бизнес конференция. „Добър индикатор за успеха на нашите усилия е ръстът в превозите на стоки и хора през последните години. През 2017 г. са транспортирани 136,7 млн. тона товари и 748,5 млн. пътници“, добави той. По думите му, една от причините за повишения обем в този сектор е разширяването и подобряването на транспортната свързаност.

Заместник-министър Геновски подчерта, че усилията са насочени към паралелно развитие, както на транспортни проекти по приоритетните направления от Трансевропейските коридори, така и на необходимите интермодални терминали. Той припомни, че в рамките на програмния период 2007-2013 г. са изпълнени 120 проекта на обща стойност близо 2 млрд. евро. „Изградени бяха 310 км нови пътища, рехабилитирани бяха 345 км жп линии и 19 км пътища, построени бяха близо 21 км. метролинии и 20 нови метростанции. Един от успешно реализираните проекти, който допринася за развитието на логистиката, е изграждането на интермодален терминал Пловдив“, каза заместник-министърът.

Димитър Геновски посочи, че през настоящия програмен период 2014-2020 г., продължава изграждането и модернизацията на обекти от пътната и железопътната инфраструктура на страната, както и внедряването на съвременни информационни системи в транспорта. По думите му, в по-дългосрочен план, ще бъдат развивани приоритетно коридорите от Трансевропейската транспортна мрежа („Ориент/Източно-Средиземноморски“ и „Рейнско-Дунавски“) и връзките със страните от Западните Балкани. 

В приветствието си към форума, заместник-министър Геновски заяви, че високоскоростните цифрови мрежи от пето поколение 5G са друга важна технология за цифровата трансформация на икономиката, и в частност на логистиката. Той цитира данни от проучвания, които показват, че компаниите, които прилагат съвременни технологични решения, са с 26% по-печеливши, а пазарната им оценка – с 12% по-висока от средното за бранша им.