Заместник-министър Христина Велинова участва в приемането на министерска декларация за възстановяване на въздушния транспорт

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христина Велинова бе ръководител на българската делегация в Конференция на високо равнище, организирана от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). Форумът, посветен на възстановяването на авиацията, приключи днес с приемането на министерската декларация.

В документа са  посочени мерки с препоръчителен характер за облекчаване на пътуванията в помощ на възстановяването на международната авиация. Целта на Конференцията бе да засвидетелства желанието на държавите да прилагат единен общ подход  и хармонизирани изисквания за улесняване на международните пътувания с въздушен транспорт при спазване на предписанията на Световната здравна организация (СЗО).

Във форума участваха министри и заместник-министри от държавите членки на организацията, отговарящи за въздушния транспорт.