Заместник-министър Велик Занчев откри първия национален семинар по Механизма за Син растеж в Черно море

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Велик Занчев откри първия национален семинар по Механизма за Син растеж в Черно море. В събитието участваха представители на Европейската комисия, морския сектор, неправителствени организации и екипа на проекта.

„Устойчивото развитие на синята икономика изисква постигането на ефективна координация между политиките в отделните сектори, имащи отношение към морето. Черно море е важен транспортен коридор между Европа и Азия, туристическа дестинация и развиващ се пазар на синия растеж“, отбеляза заместник-министър Занчев.

Той изрази увереност, че чрез проекта ще се осигури допълнителна възможност за развитие на синята икономика в региона. „Вярвам че в рамките на инициативата ще бъдат определени приоритетите на национално и регионално ниво, включително че ще бъде разработена и морска програма за научни изследвания и иновации“, допълни още заместник-министърът.

В рамките на Българското председателство ще се проведе Годишната среща на Европейския съюз по морските въпроси и синия растеж – „Европейски морски ден“. Събитието ще се проведе от 31 май до 1 юни 2018 г. в Бургас и на него се очаква да бъде подкрепена декларация от министрите в Черноморския регион за прилагането на общи политики в областта.

 

Проектът „Механизъм за Син растеж в Черно море“ стартира през октомври 2017 г. и е с продължителност две години като вече е взето решение той да бъде удължен с още две. Неговата основна цел е да подпомага всички заинтересовани страни при изпълнението на проекти в сектора, чрез използването на всички финансови инструменти и капацитета на различни фондове за подпомагане на синята икономика.