Започват проверки на две фирми заради тежкото пътнотранспортно произшествие на АМ „Тракия“ от вчера

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" започна пълна проверка на превозвача „Бозав“ ЕООД, чийто камион причини тежкото пътнотранспортно произшествие на АМ „Тракия“ вчера. Инспекцията се извършва по разпореждане на министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, който е изискал и цялостен анализ на дейността и ефективността на ИА „Автомобилна администрация“.

При първоначалната проверка бе установено, че катастрофиралият камион е вписан в лиценза на фирма „Логтранс БГ“ ЕООД. Към лиценза са вписани общо 12 товарни автомобили. Катастрофиралият камион с регистрационен номер А1256НН е с изтекъл технически преглед на 10.04.2023 г. Установен е и още един камион на фирмата с номер А6687НК, който също е с изтекъл технически преглед на 09.03.2022 г.

В последствие е констатирано, че камионът, причинил ПТП вчера, е продаден през месец декември 2022 г. от „Логтранс БГ“ ЕООД на фирма „Бозав“ ЕООД. Фирма „Логтранс БГ“ ЕООД обаче не е изпълнила законовото си задължение в 30-дневен срок да отпише превозното средство от своя лиценз, за което ще бъде санкционирана. По тази причина незабавно е разпоредена комплексна проверка на цялостната дейност и на превозвача „Логтранс БГ“ ЕООД.

Фирма „Бозав“ ЕООД притежава лиценз за вътрешни товарни превози № 11532, издаден на 05.03.2021 г. Към лиценза са вписани 4 товарни автомобила, от които само един има валиден технически преглед. Същият превозвач притежава още 5 МПС-та, които са регистрирани като пътна помощ, от които 3 нямат валиден технически преглед. Превозвачът не е включил съответния камион, причинил ПТП-то, в притежавания от него лиценз, което съгласно законодателството се класифицира като нерегламентиран превоз и следва да бъдат наложени санкции. За последните две години превозвачът е санкциониран 6 пъти, като при четири от случаите е констатирано извършването на нерегламентиран превоз на товари, а другите два са за претоварване и за непокрит товар.

В хода на проверката е установено, че фирма „Бозав“ ЕООД е с изтекла финансова стабилност на 18.02.2022 г. За това нарушение ще бъде съставен акт и ще бъде наложена принудителна административна мярка – временно спиране дейността на превозвача с отнемане на заверените копия към лиценза, до отстраняване на тази нередност.

След приключване на комплексните проверки ще бъдат предприети всички необходими действия, съгласно законовите правомощия на агенцията, за санкциониране на отговорните юридически и длъжностни лица.