Автомобилен транспорт

Адрес:

   Изпълнителна агенция
"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

София 1000, ул."Ген. Й. B. Гурко" №5

Телефони:

(+359 2) 930 88 40

*3222

Телефон за подаване на сигнали за корупция:

0700 19 990

Факс:

(+359 2) 988 54 95

Електронна поща:

Борислав Муеров  - Изпълнителен директор
адрес: София 1000, ул."Ген. Й. В. Гурко" №5
тел.: (+359 2) 930 88 40,
факс: (+359 2) 988 54 95
Интернет страницаrta.government.bg