Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

ИАППД - Русе:

Aдрес: БЪЛГАРИЯ
пощенски код: 7000
гр. Русе
бул. "Славянски" №6
електронна поща: appd@appd-bg.org
Интернет страница: www.appd-bg.org

Централа:
(082) 823133, (082) 823134,
(082) 823135, (082) 823136,
0889418458, 0889419182
Факс: (082) 823131