НБРПВВЖТ

Органи за разследване на железопътни произшествия и инциденти на други държави-членки:

ERA (EUROPEAN RAILWAY AGENCY) 

www.era.europa.eu

Германия 

www.eba.bund.de

Испания

www.ineco.es

Румъния

www.afer.ro

Франция

Контакти на СЗРПИЖТ

Адрес  за кореспонденция:

София  1000,
ул."Дякон Игнатий" № 9
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт (СЗРПИЖТ)

Бойчо Скробански - държавен инспектор, ръководител на звено

Тел. +359 2 9409317 / +359 2 9324223
Факс: +359 2 9409350
моб.: +359 886 299 301
E-mail: bskrobanski@mtitc.government.bg

Явор Минев - главен инспектор - подвижен железопътен състав ПЖПС

тел.:  +359 2 9409 438
моб.: +359 876 488 554
E-mail: yminev@mtitc.government.bg

Димитър Йотов - инспектор - информационни технологии

тел.:  +359 2 9409 321; +359 2 9324 168
моб.: +359 889 559 1 22
E-mail: diotov@mtitc.government.bg

GSM за 24-часово докладване на железопътни събития:

0886 299 301 - Бойчо Скробански