Експерти на МТИТС представиха проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ и инициативата на ЕК WiFi4EU

С огромен интерес от представителите на местните власти премина организирания от МТИТС информационен ден, посветен на предстоящото изграждане на Единната информационна точка и инициативата WiFi4EU.

Участниците във форума бяха запознати с техните задължения за предоставяне на информация на точката, целите на проекта, ползите от неговото изпълнение и предизвикателствата за осъществяване на директна интеграция с други информационни системи.

Екипът за изпълнение на проекта очаква съдействие от всички заинтересовани страни, в това число кметове, предприятия, които изграждат мрежова инфраструктура и всички институции, които вече имат мрежи за обществени услуги.

В рамките на информационния ден бе представена възможността общините да се включат в конкурсите на Европейския съюз за безплатен достъп до безжичен интернет на обществени места.

До 2020 година е предвидено финансиране в размер на 120 млн. евро за изграждане на безжични точки в 6 000 до 8 000 общини в целия ЕС, като на един проект ще бъдат отпускани ваучери на стойност 20 000 евро. Ваучерите ще бъдат географски балансирани, на принципа на първи кандидатствал – първи финансиран. Общините ще трябва да гарантират възможност за финансово обезпечаване на свързаността в рамките на три години.

На вниманието на участниците бяха представени и конкретни технологични предложения от страна на големите телекомуникационни оператори.

Презентации от събитието може да видите тук.