Министерството на транспорта и съобщенията организира Трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси

Министерството на транспорта и съобщенията организира Трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси, който ще се проведе онлайн на 24 ноември 2022 г. от 9:30 часа. Събитието се организира съвместно с Института за български език при Българската академия на науките, в рамките на европейски проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа“ (European Language Resources Coordination, ELRC). 
Целта на проекта е да преодолее несъответствието между реалните нужди и изисквания на публичните администрации на страните от ЕС и възможностите на системите за машинен превод, както и да се подкрепят всички национални езици в стремежа им към утвърждаване и пълноправие. Чрез платформата за машинен превод (eTranslation), Европейската комисия се стреми да изгради реален многоезичен цифров единен пазар, като дава възможност за многоезична комуникация, обмен на документи и друго езиково съдържание между публичните администрации на страните в Европа, както и между администрациите, гражданите и компаниите от държавите в ЕС. Осигуряването на достъп до информация на различни езици може да донесе значителни ползи, както за икономиката, така и за обществото. Услугата е отворена за използване от всички публични администрации, а от средата на 2020 г. и за представители на малки и средни предприятия, неправителствени организации, университетски езикови факултети, както и за представители на проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа.
Европейската комисия организира поредица от национални семинари, за да преодолее едно от основните предизвикателства пред създаването на работещ Цифров единен пазар в Европа – езиковите бариери, с които публичните администрации, министерствата и гражданите се срещат всеки ден и значимостта на данните, създавани и съхранявани от администрациите, и възможностите за тяхното предоставяне.
През 2016 г. се проведе Първият национален семинар за споделяне на езикови ресурси, а през октомври 2018 г. вторият,  който бе високо оценен от Европейската комисия и от представителите на проект „Координиране на езиковите ресурси в Европа“ и бе с най-голям брой участници от всички останали държави. 
В рамките на Третия национален семинар за споделяне на езикови ресурси експерти от Европейската комисия, от публичните администрации, от компаниите, предоставящи езикови услуги, както и специалисти в областта на езиковите технологии ще споделят опит и добри практики относно езиковите технологии, управлението и съхранението на езикови данни, както и ползите от използването на инструмента за автоматичен превод. По време на събитието ще има презентации, панелни дискусии, както и демонстрационна сесия за езикови технологии и технологии за изкуствен интелект в България.
Работният език на събитието е български, като е осигурен симултанен превод от български на английски език и обратно. Участието в семинара изисква предварителна регистрация на адрес: https://lr-coordination.eu/bg/bulgaria3rd_registrationbg
Повече информация и програмата на събитието, можете да намерите на интернет страницата на проекта „Координиране на езиковите ресурси в Европа“.