МТИТС стартира проект за „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“

НА ВНИМАНИЕТО НА КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ

Във връзка със стартиране на проект „Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“, осъществяван с финансовата помощ по Оперативна програма „Добро управление“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира встъпителен информационен ден на 22.08.2017 г. от 9.30 ч. в Дома на Европа, гр. София, ул.“Г.С.Раковски“ № 124.

Участниците в събитието ще имат възможност да се запознаят подробно с целите на проекта и да получат разяснения относно ангажиментите си към функционирането на „Единна информационна точка“.

На информационния ден ще бъде представена информация относно инициативата на Съвета и на Европейския парламент - WiFi4EU (безплатен достъп до безжичен интернет). Чрез инициативата се подпомага осигуряването на безплатна местна безжична връзка в центровете на местния обществен живот, включително на открити пространства, достъпни за широката общественост. За нея може да кандидатстват общини или групи от общини, които биха искали да предлагат безжичен интернет достъп и, които търсят финансиране за оборудване и инсталиране. Европейската комисия ще осигури финансиране на 100 % от разходите по проекта, като на бенефициентите ще се предоставят ваучери в размер на 20 000 евро.

С цел осигуряване на по-голяма оперативност и поради ограничения капацитет на залата, моля желаещите да  се регистрират до 18.08.2017 г. тук.  Повече информация за инициативите може да получите от: