Нови отворени конкурси за подаване на проекти по програма „Цифрова Европа“

На 29 септември 2022 г. са отворени нови конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти могат да се подават до 24 януари 2023 г.

Отворените конкурси са по темите:

Подробна информация за конкурсите (отворени и предстоящи) може да се намери тук.

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК “Funding and Tenders portal“.

Оценката на подадените проекти по отворените в момента конкурси ще се извърши през февруари-март 2023 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през октомври 2023 г.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Цифрова свързаност“ и национален представител в Комитета по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtc.government.bg.