Европейски цифрови иновационни центрове

Министерският съвет прие процедура за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове в България.

 

 

На 26 и 27 януари 2021 г. ще се проведе първата годишна конференция за  Европейските цифрови иновационни хъбове по програма „Цифрова Европа“. Конференцията се организира съвместно от Европейската комисия и Люксембургското министерство на икономиката и тази година ще се проведе онлайн.

Централната роля при изпълнението на програма „Цифрова Европа“ ще бъде предоставена на европейските цифрови иновационни центрове (хъбове), които ще стимулират широкото приемане на модерни цифрови технологии от промишлеността, от публичните организации и академичните среди. Европейските цифрови иновационни центрове следва да работят заедно като децентрализирана мрежа. Те ще служат като точки, в които ще се предоставя най-новият цифров капацитет, включително високопроизводителните изчислителни технологии, изкуственият интелект, киберсигурността, както и други съществуващи иновативни технологии.