Проведе се годишната конференция на БАККО за 2021 г.

На 5 ноември 2021 г. се проведе годишната конференция на Българската асоциация за кабелните и комуникационни оператори (БАККО) под мотото “Важните теми в голям формат”. На събитието бяха обсъдени ключови елементи в развитието на телекомуникационния бранш, Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС и заложените в Националния план за възстановяване и устойчивост цели и дейности за цифровизация и осигуряване на свързаност, развитието на електронното управление, както и бъдещите действия на Националния регулаторен орган за освобождаване на радиочестотния спектър.

Участие в дискусионния панел “Имаме ли план?” на тема “Целите, възможностите и предизвикателствата пред цифровата свързаност, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост” взе г-жа Златина Николова, директор на дирекция “Информационни технологии” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която представи предизвикателствата, които стоят пред успешното реализиране на проект „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура в България”. За реализацията на проекта в определения от ЕК срок е необходимо обединяване на усилията на публичния сектор и телеком индустрията.

На събитието бе обявено предстоящото обединение до края на 2021 г. на БАККО и Асоциация “Телекомуникации” (АСТЕЛ), като новата организация все още няма име.