Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета относно европейска рамка за управление на данните (Акт за управление на данните)

Актът за управление на данните е важен компонент от европейската стратегия за данните и има за цел да насърчи наличието на данни за повторно използване в междусекторен и трансграничен контекст. Стремежът е да бъдат създадат стабилни механизми за улесняване на повторното използване на определени категории защитени данни от обществения сектор, да се повиши доверието в посредническите услуги за данни и да се насърчи алтруизма по отношение на данните в ЕС.

С Регламент (ЕС) 2022/868 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 г.  относно европейска рамка за управление на данните и за изменение на регламент (ЕС) 2018/1724 (Акт за управление на данните) се установяват:

  • условията за повторното използване в рамките на ЕС на някои категории данни, притежавани от организациите от обществения сектор;
  • рамка за уведомяване и надзор за предоставяне на посреднически услуги за данни;
  • рамка за доброволна регистрация на субекти, които събират и обработват данни, предоставени за алтруистични цели;
  • рамка за създаването на Европейски комитет за иновации в областта на данните.

Регламентът влиза в сила на 23 юни 2022 г. и се прилага от 24 септември 2023 г.