Тримесечен отчет за разходите по бюджетните програми на МТИТС към 30.09.2015 г.