Тримесечен отчет за разходите по бюджетните програми на МТИТС към 31.03.2015 г.