МЕМОРАНДУМ за разбирателство между Република България, Република Албания и Република Северна Македония за сътрудничество в изграждането на устойчива инфраструктура по протежението на Коридор VIII като основа за водене на преговори

Одобрен с РМС № 720 от 15.10.2021 г. Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, oбн., ДВ, бр. 94 от 12.11.2021 г., в сила от датата на подписването му – 19.10.2021 г.