Център за информация и административно обслужване на гражданите (ЦАО)

Министeрство на транспорта и съобщенията
тел. 02/9409 448, 02/9409 640 и 02/9409 771
Адрес - ул."Дякон Игнатий" № 9 (вход за граждани от ул."Гурко") ЦАО работи непрекъснато от 9.00 до 17.30 часа ежедневно, в работните дни на седмицата. ЦАО продължава работата си до приключване на  административното обслужване, но не повече от два астрономически часа, когато след края на обявеното работно време има чакащи потребители на административни услуги.
В Министeрство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на 1-вия етаж, е разположен център за информация и административно обслужване на гражданите (ЦАО). В него се заявяват административни услуги, както и се предоставя информация от общ характер на тел.: 02/9409 771. Във ЦАО се подават жалби и протести, както предложения и сигнали.
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
тел:(+359 2) 930 88 40 и *4222
Административните услуги, предлагани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация" се извършват на
ул. „Гурко" № 5 ( вход от ул. "Кузман Шапкарев" ) Административни услуги
Регистър на административните структури
Информацията в Административния регистър се въвежда и актуализира от служители от съответните административни структури.
В Регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация и лични данни.
За поддържане на Регистъра отговаря Администрацията на Министерския съвет.