Междинен доклад от разследването на много тежко морско произшествие – смърт на работник по време на ремонт на моторен кораб „BELLONA“ на 14.12.2021 г.

На 14.12.2021 г. в баластен танк № 3, ляв борд на м/к “BELLONA”, по време на ремонтни дейности в кораборемонтен завод МТГ-Делфин АД избухва пожар. Пожарът е загасен, но намиращият се в танка работник на фирма “Галера 07“ е открит загинал.

Комисията по разследване счита, че основната причина, довела до много тежкото произшествие е неспазване на мерките за безопасност при огневи работи от страна на работещите в баластния танк, което води до избухване на пожар и смърт на единия от тях, както и липсата на контрол от отговорните лица на „Галера 07, натоварени със спазване на мерките за безопасност.