Окончателен доклад от разследване на много тежко произшествие, възникнало на 29.11.2010 г. в Черно море, в териториалното море на Р.България, с моторен кораб „Карам 1” и моторен танкер „Алесандро ДП”

На 29.11.2010 г., в 17:35 часа дежурният оператор корабен трафик- Бургас чува по УКВ-16 канал реплика „Alessando DP red to red”. Опитът да се установи връзка с м/т „Алесандро ДП” на същия канал е неуспешен. В 17:40 часа чрез Варна радио в МСКЦ Варна е получен сигнал за бедствие, подаден от м/т „Алесандро ДП”. Произшествието става на около 10 мили югоизточно от н. Емине с вероятни координати 42° 34` N и 028° 03`Е. М/т „Алесандро ДП”, докладва за сблъскване с друг кораб, потъването му и значителни щети по своя кораб. МСКЦ обявява стадии „бедствие”. След извършването на първоначалните действия и съответните оперативни процедури незабавно биват уведомени ОД в НС Гранична полиция и ОД на ВМС, като е поискано тяхното съдействие.