Окончателен доклад от разследване на тежко произшествие - сблъскване, възникнало между моторен кораб „Lady Gul” и моторен кораб „St. Catrien” на 07.03.2013 г., в Черно море, в морската територия на Република България (преквалифицирано като много тежко про

На 07.03.2013 г., на около девет мили юг-югозапад от нос Калиакра, м/к „Lady Gul”, предназначен за превоз на генерални товари, плаващ под знамето на Панама се сблъска с м/к за генерални товари „St. Catrien”, плаващ под знамето на Коморските острови.  Районът попада в териториалното море на Република България. След запознаване с фактите докладвани от МСКЦ – Варна, Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства класифицира произшествието като „Тежко произшествие”, в съответствие с циркулярно писмо MSC-MEPC.3/Circ.3 от 18.12.2008 г. – сблъскване довело до тежка конструктивна повреда – огъване на корпуса на  м/к „St. Catrien”  и взе решение за разследване.