ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от разследването на много тежко морско произшествие – падане зад борд на двама членове от екипажа на м/к „MARE“ и смърт на единия от тях на 14.12.2020 г.

В 22:08 ч. на 14.12.2020 г. главният механик на м/к Mare пада зад борд от кърмовата част на кораба, при опит да прибере мобилния си телефон, оказал се на палубата зад леерното ограждение.

Корабът е напуснал Пристанище ТЕЦ Варна и излиза от Варненското езеро. Падането на механика е забелязано от корабния готвач, който веднага съобщава на капитана, намиращ се на мостика и двамата изтичват на кърмата. Докато капитанът хвърля спасителен пояс във водата и се опитва да определи местоположението на механика, неочаквано готвачът се прехвърля през леерите и скача във водата.

Проведена е операция по търсене и спасяване, при която е открит и спасен механика. Издирването на готвача е продължило, включително с водолази и обходи по брега, но без резултат. Тялото на готвача е открито изплувало на брега около месец по-късно, като установената причина за смъртта е удавяне.

Разследването на произшествието във връзка с безопасността се извърши от комисия от състава на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, след постигане на съгласие с разследващите органи на държавата на флага – Република Вануату.

Комисията счита, че основната причина, довела до много тежкото произшествие е човешка грешка в действията както на главния механик, така и на моряка-готвач.