Окончателен доклад от разследването на много тежко морско произшествие - смърт на моряк при падане в товарен трюм на моторен кораб „Anna M“ на рейда на пристанище Варна 08.12.2014 г.

На 08.12.2014 г. в 19:33 ч., 43-годишен моряк от кораба Anna M е открит в безпомощно състояние, с тежка травма на главата, на дъното на празния товарен трюм №1, в близост до вертикалния трап за влизане в трюма. Корабът е бил на котва на рейд Варна, в очакване на разрешение за влизане в пристанището. Извършена е медицинска евакуация на пострадалия до брега, където лекар е констатирал смъртта му.

Няма непосредствени очевидци на инцидента, но характерът на нараняванията и мястото, на което е открито тялото, предполагат изпускане от вертикалния трап и падане от голяма височина върху дъното на трюма.

Заключението на разследващите морското произшествие е, че основна причина за допускането му е неспазването на правилата за безопасност при слизане по вертикалния трап от страна на моряка. Съпътстващи причини за произшествието са лошото състояние /деформирането/ на вертикалния трап на товарния трюм №1, както и нарушение на корабните правила – влизане без разрешение в трюма.