Окончателен доклад от разследването на много тежко произшествие – пожар в М.О. и смърт на член от екипажа на м/к „Карадениз 5“, на 14.08.2018 г.

На 14.08.2018 г., около 17.30 часа м/к“Карадениз 5“ отплава от пристанище Констанца, Румъния. Към 21.10 часа капитанът на кораба и вахтеният механик от вахта 20-00 ч./главния механик/ се намират в салета, и след известно време се разделят. Около 21.30 ч. на кораба възниква проблем с електрозахранването/блекаут/ и спира главния двигател. Членовете на екипажа чуват приглушен взрив и виждат дим и пламъци, излизащи от входа на машинното отделение/М.О./. По заповед на капитана е задействана стационарната СО2- система за пожарогасене. След потушаване на пожара се установява липсата на главния механик. Същият е открит на най-долната площадка на М.О. в безпомощно състояние и малко по-късно той почива.