Окончателен доклад от разследването на много тежко произшествие с м/к „Ванесса”, потънал в Азовско море на 03.01.2008 г.

На 03 януари 2008 г., около 02:15 ч., м/к „Ванесса” потъва в Азовско море по време на преход от пристанище Бердянск за пристанище Бургас, при тежки хидрометеорологични условия. Резултатът от произшествието е човешки жертви, загуба на кораба и товара. Към момента няма нанесени щети на околната среда.