Окончателен доклад от разследването на тежко морско произшествие – засядане на българския бряг на моторен кораб „Vera Su“ на 20.09.2021 г.

В 04:13:43 ч. на 20.09.2021 г. моторен кораб „Vera Su“, изпълняващ курс от пристанище Южний, Украйна за Варна, натоварен с 2 837,201 mt Урея, пропуска поворот за включване в Схемата за разделно движение поради заспиване на вахтения помощник – капитан и засяда на българския бряг в района на защитена местност „Яйлата“.

Стръмният бряг и подводните скали около мястото на засядане, както и влошената метеообстановка силно затрудняват достъпа до кораба и провеждането на операция по неговото олекотяване и изтегляне.

Вследствие на получените пробойни по корпуса, корабът започва да се затопява, което налага евакуиране на екипажа на брега. Констатирано е известно замърсяване на морската вода.

След неколкократни опити, част от товара е снет, корабът е олекотен, изтеглен от плитчината и провлачен до пристанище Варна.